отрочество

отрочество
paauglystė statusas T sritis švietimas apibrėžtis 11–15 m. amžiaus tarpsnis, pasižymintis sudėtingais fizinio ir psichinio vystymosi prieštaravimais. Jis sutampa su ikipubertetine ir pubertetine lytinio brendimo faze. Staigiai didėja ūgis ir svoris, greitai auga galūnių kaulai. Raumenys vystosi lėčiau negu kaulai, todėl pablogėja judesių koordinacija. Panašūs prieštaravimai atsiranda tarp kraujagyslių ilgėjimo ir širdies raumens augimo. Širdis nepajėgia pakankamai aprūpinti krauju smegenų, todėl paaugliai greitai pavargsta, susilpnėja dėmesys ir jie pradeda blogiau mokytis. Paauglystėje atsiranda suaugusio žmogaus savimonė, ima formuotis nauji santykiai su aplinka, noras, kad suaugusieji laikytų paauglį ne vaiku, elgtųsi su juo kaip su suaugusiu. Jeigu lygiateisių santykių su suaugusiaisiais nėra, paauglys dažnai net ir neleistinomis priemonėmis demonstruoja asmeninį suaugusio žmogaus statusą: ima niekinti suaugusiuosius, vengti jų draugystės, artumo. Jo draugai – bendraamžiai. Domimasi priešinga lytimi, taip pat ir savo, kyla noras seksualiai pasitenkinti. Draugystė suprantama kaip ištikimybė, paslapčių saugojimas. Ryškus maksimalizmas. Įvairių dalykų mokymasis diferencijuoja interesus. Domimasi žymiais žmonėmis, reikšmingais įvykiais, nuotykiais. Mokyklos interesą keičia gyvenimo, praktinės veiklos interesai. Atitinkamos socialinės sąlygos lemia poreikį greičiau įgyti specialybę ir savarankiškai gyventi. Daugeliui paauglių iškyla būtinumas rinktis profesiją. Tačiau jie dar nėra pakankamai savarankiški, nes menka jų gyvenimo patirtis, apie save daugiausia sprendžia pagal kitų nuomonę. Suaugusieji būtinai turi paaugliams padėti priimti sprendimus. atitikmenys: angl. early adolescence vok. Jugendliche rus. отрочество; подростковый возраст ryšiai: dar žiūrėkpubertetas

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • отрочество — отрочество, а …   Русский орфографический словарь

  • отрочество — См. юность... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. отрочество детство, юность; возраст, малолетство Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

  • ОТРОЧЕСТВО — ОТРОЧЕСТВО, отрочества, мн. нет, ср. (книжн.). Переходный возраст между детством и юностью. Детство , Отрочество и Юность названия повестей Л.Толстого. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • ОТРОЧЕСТВО — ОТРОЧЕСТВО, а, ср. Возраст между детством и юностью; период жизни в таком возрасте. | прил. отроческий, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

  • ОТРОЧЕСТВО — англ. adolescence;;нем. Pubertat. Antinazi. Энциклопедия социологии, 2009 …   Энциклопедия социологии

  • ОТРОЧЕСТВО — см. Подростковый возраст. Большой психологический словарь. М.: Прайм ЕВРОЗНАК. Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко. 2003 …   Большая психологическая энциклопедия

  • Отрочество — Подросток юноша или девушка в переходном от детства к юности возрасте. Современная наука определяет подростковый возраст в зависимости от страны (региона проживания) и культурно национальных особенностей, а также пола (от 12 14 до 15 17 лет). В… …   Википедия

  • отрочество — отроческий, отрочество (неправильно отроческий, отрочество) …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

  • Отрочество — (ст.слав. – отросток) – период детства, охватывающий возрастной этап от семи до пятнадцати лет. Мальчика в этом возрасте называют отроком, в старославянском смысле работником, слугой, рабом. Девицу этого возраста называют отроковицей. По нашей… …   Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога)

  • Отрочество (значения) — Отрочество  период жизни человека Литература Отрочество, Толстой вторая часть псевдо автобиографической трилогии Льва Толстого …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”